Prohlášení lékařů, psychologů a ostatních zdravotníků k definici manželství a rodiny

Vážený pane premiére, členové vlády, vážené poslankyně a vážení poslanci,

my, níže podepsaní, vnímáme manželství jako svazek muže a ženy pro jeho přirozenou dispozici vytvořit vlastní rodinu. Role muže a ženy v manželském svazku je důležitá pro zdravý vývoj dítěte.

Podle psychoanalytických studií a teorií je právě přítomnost muže a ženy v roli rodičů důležitá pro budoucí vztahy dítěte, protože mu pomáhá nalézt určité vzory chování, které může využít v budoucích partnerských či rodičovských rolích a nejen tam.

Dále vnímáme jako důležité, aby každé dítě znalo své biologické rodiče, prarodiče a co nejširší rodokmen, aby bylo schopné nalézt svou biologickou identitu. Toto je podstatné nejen z hlediska psychologie, ale zároveň to pomáhá řádně pečovat o jeho zdraví, zejména z hlediska prevence.

Myslíme si, že je třeba hájit zájmy a práva dětí a nelze legislativně povolit situaci, která jde proti jejich zájmům v takto důležitých otázkách.

Proto Vás žádáme, abyste při hlasování o tomto tématu přihlédli k výše zmíněným skutečnostem a podpořili ústavní definici manželství jako svazek muže a ženy

Online podepsání

Odbornost*:
Captcha*:
 * = Povinné položky.

** = Máme pochopení, pokud nechcete nebo nemůžete údaj vyplnit. Kontaktujte nás, rádi vás odbavíme individuálně. Kontakty jsou na konci stránky.

Sesbíráno podpisů

394

Podepsali

MUDr. Miroslav Havrda
MUDr. Věra Vlachová
Veronika Kulíčková
Mgr., Bc. Lenka Poláčková
Bc. Marek Doseděl
Zuzana Kotrbáček
Mgr. Edita Habartová
MUDr. Mgr. Jan Brodníček
MUDr. Tomáš Kratochvíl
MUDr. Magdalena Surovcová
Vlasta Víchová
MUDr. Jan Houzar
Renáta Michálková
MUDr Jaroslav Pavlata
Mgr. Jitka Ptáková Malechová
Ludmila Pavlatova
Anna Hanušová MUDr.

Kompletní seznam podpisů je na stránce Podepsali.

Dětský klinický psycholog Jaroslav Šturma doplňuje:

„Odvěká zkušenost lidstva stejně jako klinické a výzkumné zkušenosti lékařů a vývojových a
klinických psychologů ukazují, že nejlepší podmínky pro zdravý vývoj dětí až do dospělosti při
srovnání různých typů rodin skýtají rodiny založené na dlouhodobém pozitivním vztahu matky
a otce dítěte, které tu má možnost identifikovat se s rodičem téhož rodu a zároveň zakoušet
vzájemné vztahy mezi rodiči. Základní potřebou dítěte je zkušenost bezpodmínečného přijetí,
které má mateřskou a otcovskou podobu,“ doplňuje s respektem ke všem lidem toužícím po
manželství a dětech, ale s přednostním ohledem na nejzranitelnějšího člena rodinného
společenství, jímž je dítě, dětský klinický psycholog Jaroslav Šturma.